söndag 7 december 2008

Att generera trafik

Jag fick ett uppdrag av SVT webb. De ville veta hur de kunde skapa mer trafik till den relativt nystartade film och drama- sajten. Med tanke på att det skulle bli ett litet sidoprojekt, till ordinarie praktik, under ett par veckors tid blev det dock svårt att hinna göra en så omfattande research att specifika lösningar för film och drama blev möjliga att presentera. Istället kom presentationen att handla om närvaro på internet ur ett lite större perspektiv. Hur SVT, som mediehus, kan skapa mer trafik till sina sajter. 
Att generera trafik
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: trafik generera)