fredag 23 maj 2008

Jag förstår inte varför man skall blogga sa en vän till mig häromdagen, sen hann vi ej prata mycket mer, så...

Kära vän,

Det finns absolut inget universellt syfte med bloggandet utan snarare tusentals goda skäl. Många av dem tas upp i Stockholm Social Media Clubs, Björn Falkeviks eminenta intervju med Peter “poppe” Sandberg och Christian Rudolf som driver entrepenörsbloggen Disruptive. De pratar om bloggandet ur ett personligt-, kommunikations-, samhälleligt- och ett företagarperspektiv och lyckas på ett ypperligt vis sätta ord på och exemplifiera det positiva med bloggandet på ovanstående plan. Lyssna på hela intervjun! Rekommenderas! Eller läs min sammanställning.

Om vad man personligen kan tjäna på att blogga

Man får öva på att kunna redogöra för sina tankar, öva på att skriva, och man lär sig att ha en skriftlig dialog med människor.

Man får genom dialogen/kommentarerna ofta värdefull feedback och upptäcker nya spännande tankar och människor. Samtidigt tillför kommentarerna ett värde till bloggen i sig.

Du kan genom bloggen bygga renomme, ett rykte inom din bransch eller helt enkelt tjäna en massa pengar på ditt bloggande. Varför inte se bloggen som en personlig plattform som kommer att hjälpa dig i din karriär.

En blogg kan också vara ett legitimt skäl till att kontakta och få träffa/intervjua en massa intressanta människor.

Med dessa ord ifrån Paul Arden uppmanar Judith som skriver bloggen en timme om dagen sina läsare till att börja blogga. Kort och klockrent.
Om företagsbloggandets förträfflighet

En företagsblogg kan vara till stor nytta när det kommer till kriskommunikation. Den kan då användas som en direkt kanal där företaget kan dementera falska rykten, ge sin bild av en specifik händelse eller ett förlopp utan att behöva gå via media och det filter de utgör. I tider av turbulens kan en blogg utgöra en viktig livlina och i slutändan bidra till att rädda företagets skinn.

Bloggandet kan ge företaget en personligare ton. Det gäller dock att som företag anamma det mindset som bloggosfären har idag vad gäller öppenhet. Att man använder ett personligt tilltal och ser på bloggandet som en dialog och inte en monolog. En del företag ser svårigheter i att få till en Corporate Identity med ett personligt tilltal. De som lyckas har mycket att vinna.

Bloggandet kan hjälpa företaget att bygga relationer till målgruppen, skapa trovärdighet och en lojalitet som är svår att bygga genom traditionella kanaler. Det kräver dock dedikation från de som bloggar. Dedikation, kreativitet och relativt fria händer.

Om det fina med kommunikationen inom bloggosfären

Bloggen ger en helt annan nivå på kommunikationen ( i jämförelse med journalistik) då bloggaren ej behöver ta hänsyn till en bredare publik på det sätt som journalisten ofta behöver. Det finns en massa bra bloggar inom alla tänkbara ämnesområden som ofta ger läsarna nya perspektiv på och en nyanserad bild av de ämnen de behandlar. Tänk dock som läsare på att alltid vara källkritisk.

Inom bloggosfären tittar man inte så mycket på yta och vilken titel människor har utan det är tankarna och ideerna som faktiskt räknas. Det är hjärnor som möts utan hänsyn till yttre faktorer. Detta tillåter i sin tur ett djup i kommunikationen som vi, enligt Peter, förrut endast haft i brev.

och om bloggosfärens makt

I intervjun talar Peter om att bloggosfären kan ses som den 4:e statsmakten. Detta då det är den enda rörelse som kan kontrollera media, som i sin tur kontrollerar de övriga statsmakterna.
Det låter mäktigt och känns som en sund utveckling då media, som det diskuteras i intervjun, tidigare stått helt outmanade på en arena som de själva kontrollerat. Och media granskar sig själva ytterst lite.

Jag avslutar detta inlägg med Peter Sandbergs härliga beskrivning av bloggandet och med hopp om att det fått åtminstone ett par små bloggfrön att börja gro.

”Jag brukar säga så här, med risk för att låta som Ernst i sommartorpet…att bloggandet är väldigt vackert därför att vad som händer är att man sätter urlar, alltså internetadresser, på sina egna tankar. Och istället för att tankarna är kvar här inne i huvudet så kan man peka på dem, bara peka, ge urlen och dom kommer alltid att finnas där också. Det är något vi människor ej haft tidigare som verktyg eller plattform och att det är en dimension av bloggandet som ja... jag kan ej uttrycka det på annat sätt än att det är vackert. …”

1 kommentar:

Lina sa...

Nu vet jag ännu mer varför jag bloggar: det är ju en vacker grej att göra!